เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567

สถิติ sitemap
วันนี้ 306
เดือนนี้4,115
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)40,053
ทั้งหมด 191,075

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [5 กุมภาพันธ์ 2567]
พิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูประโชติธรรมทัต (ชินโชติ โอวาทกาโม) เจ้าคณะตำบลท่าหลวง เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง [4 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมการปล่อยแถว "Kick Off" เปิดปฏิบัติการ ตัดวงจรยาเสพติดอย่างเข้มข้นและเด็ดขาดทั้งแผ่นดิน [31 มกราคม 2567]
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ในการดำเนินการ สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง [30 มกราคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
พบเห็นเบาะแสยาเสพติด แจ้ง!!! poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview14
กำหนดการชำระภาษีต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีในเตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview11
17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview37

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview9
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมกับรายการผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview176
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview211

thumb_up facebook fanpage

กำหนดการชำระภาษีต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอปรับปรุง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 092-565-1935
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ
(ONE STOP SERVICE : OSS)

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ