messager
 
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชนะกานต์ หงส์มาลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ระดับต้น
โทร : 082-6529610
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน
โทร : -
นายวิรัช โพไพบูลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 098-3867353
นางจิราพร ใจกว้าง
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 082-2477177
นางพรทิพย์ พันธ์จุล
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 084-8829193
นางดอกแก้ว คะเนกิจ
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 091-2624301
นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 085-2313544
นายสำเนาว์ พันธ์จุล
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 086-1284109