messager
 
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
account_box คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-5651935
นายวิโรจน์ ผดุงกลิ่น
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 096-8295955
นางสาวพรประภา ผดุงกลิ่น
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 089-2428480
นายณรงค์ศักดิ์ ดีผลิผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 081-9946009
นายสมบัติ สอนดา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 081-946-2622