เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [5 กุมภาพันธ์ 2567]
พิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูประโชติธรรมทัต (ชินโชติ โอวาทกาโม) เจ้าคณะตำบลท่าหลวง เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง [4 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมการปล่อยแถว "Kick Off" เปิดปฏิบัติการ ตัดวงจรยาเสพติดอย่างเข้มข้นและเด็ดขาดทั้งแผ่นดิน [31 มกราคม 2567]
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ในการดำเนินการ สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง [30 มกราคม 2567]
ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้โรงเก็บฟางก้าวแรกฟาร์ม [29 มกราคม 2567]
กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพบ้านท่าหลวง ประจำปี 2567 [27 มกราคม 2567]
ประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโนบายของรัฐบาล เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในการอำนวยความสะดวก และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... [24 มกราคม 2567]
วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน [22 มกราคม 2567]
ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชุมชนหมู่ที่ 3 (ลานป่าสัก - วัดท่าหลวง) [19 มกราคม 2567]
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE : OSS) ของเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง [18 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 1 - 10 (ทั้งหมด 490 รายการ)