เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566
รายละเอียด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น. กองการศึกษา โทร 036-497-217 ผู้ประสานงาน นางขวัญทรัพย์ โพธิ์วงศ์ 081-7609818 เอกสารการสมัครเรียน ✅ สำเนาสูติบัตรของนักเรียน ✅ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาและนักเรียน ✅ สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา ✅ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี)
ผู้โพส : กองศึกษา