เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 166
แจ้งประชาชนผู้ใช้น้ำประปา หมู่9 บริเวณหน้าเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
รายละเอียด : เนื่องด้วยขณะนี้ กองการประปาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ได้ดำเนินการแก้ไขท่อเมนประปา ซึ่งมีหินปูนอุดตันในเส้นท่อจำนวนมาก เป็นสาเหตุทำให้น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน ทางกองการประปาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวก และจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด
ผู้โพส : สำนักปลัด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ