messager
 
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
กิจกรรม"หนูน้อยปลูกผักสวนครัว"
รายละเอียด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง กิจกรรม"หนูน้อยปลูกผักสวนครัว" ???????? เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์ บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้โพส : สำนักปลัด