เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (On site) ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
รายละเอียด : วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. โดย นางสาวพรประภา ผดุงกลิ่น รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง พร้อมด้วย จ่าเอกวัจน์พล สีดาสลุง รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นางสาววิภาวี ปี่ทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมรับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (On site) ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ขอขอบคุณ นางสาวประภัสสิริ มีถาวร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ให้ความอนุเคราะห์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
ผู้โพส : กองศึกษา