เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
image ป้ายประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ต่อต้าน คอร์รัปชั่น [4 มกราคม 2565]
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Police) ของเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ [4 มกราคม 2565]
คำสั่งจังหวัดลพบุรี [13 กรกฎาคม 2564]
รับประทานอาหารกลางวัน [30 มิถุนายน 2564]
มอบอาหารว่างให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ [30 มิถุนายน 2564]
กิจกรรมกระบวนการชุมชนบำบัด (ยาเสพติด) CBTx [29 มิถุนายน 2564]
โครงการชุมชนบ้านท่าหลวงร่วมใจปลูกผักพื้นบ้านท้องถิ่น [29 มิถุนายน 2564]
ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระบาดรอบใหม่ [29 มิถุนายน 2564]
กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวัน [23 มิถุนายน 2564]
มอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ แก่ผู้พิการทางสายตา [23 มิถุนายน 2564]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 27 รายการ)