ชื่อเรื่อง : คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1127/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหมาะสมกับระดับพื้นที่สถานการณ์

ชื่อไฟล์ : Y6LfVR1Tue112623.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gPW5UJoTue112627.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้