ชื่อเรื่อง : ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ชื่อไฟล์ : r0rzyOfTue112822.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้