ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเกษตร ใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง