ชื่อเรื่อง : จัดซื้อชุดควบคุมการออกอากาศระบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง