ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-5955 ลพบุรี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง