ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการติดแถบสะท้อนแสรถบรรทุกขยะ หมายเลข 81-6162 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง