ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถหน้าตักหลังขุดหมายเลขทะเบียน ตฆ 7685 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง