ชื่อเรื่อง : ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง