ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล โครงการไทยรักกันเติมใจให้กัน ผูกสัมพันธ์ชาวท่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง