ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง