ชื่อเรื่อง : จ้างเหมามหรสพ (รำวงย้อนยุค,การแสดงดนตรี) โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง