messager
 
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจวงรอบกันเขต และวงนอบรายแปลงที่ดิน ให้ผู้ครอบครอง อยู่อาศัย หรือทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกบัตรประจำตัวคนพิการ (One Stop Service) ประจำปี2567 วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview8
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview5
ทิ้งซากยานยนต์บนถนน การจอดรถยนต์เก่า ซากรถยนต์ หรือชิ้นส่วนรถยนต์ไว้ในที่สาธารณะ สร้างความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือกีดขวางในพื้นที่สาธารณะ มีความผิด
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาล จำนวน 14 จุด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สองตอน (รถแดง) หมายเลขทะเบียน กง- ๓๕๕๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (หลังวัดท่าหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมฮิทเตอร์เครื่องปั่นขนหมู (งานโรงฆ่าสัตว์) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview92
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview59

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการขุดขยายบ่อน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำดิบ (ด้านทิศใต้) โรงผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 9 เทศบลตำบลบ้านท่าหลวง grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview11
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview31
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview46
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview47

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม