messager
 
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview11
งานของดี ท่าหลวง ณ หน้าที่ว่าการ อ. ท่าหลวง จ.ลพบุรี เรื่ม???? 25 มี.ค -2 เม.ย 67 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview61
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เกิดความตระหนักด้านฝุ่นละอองในอากาศ
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เกิดความตระหนักด้านฝุ่นละอองในอากาศ
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
พยากรณ์อากาศจังหวัดลพบุรี ประจำวันที่ 7 มี.ค. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาล จำนวน 14 จุด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สองตอน (รถแดง) หมายเลขทะเบียน กง- ๓๕๕๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (หลังวัดท่าหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมฮิทเตอร์เครื่องปั่นขนหมู (งานโรงฆ่าสัตว์) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview62
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview39

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview11
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview34
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview30

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม