messager
 
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายวุฒิศักดิ์ บำรุงพานิชย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 089-5350052
นายพิเชษฐ์ กระพงษ์ทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 063-4187890
นายประสิทธิ์ งานสลุง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 081-9116884
นายสมเกียรติ สอนดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 086-0494623
นายสำรวย ทันประโยชน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 088-7672402
นายบัญชา สีเกิดพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 081-8525763
นางสาวนงลักษณ์ สังข์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 089-0814799
นางบุปผา หมื่นชาตรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 089-0888114
นายวินัย สามสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 086-1313484
นายนกเล็ก ครองสัตย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 098-5201615
นายสมชาย กล่อมใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 090-9090549
นายจิรายุส ผดุงกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 090-4306649