เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
account_box กองการศึกษา
นางสาวชนะกานต์ หงส์มาลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0826529610
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
- ว่าง -
ครู
นางขวัญทรัพย์ โพธิ์วงศ์
ครู คศ.2
โทร : 081-7609818
นางนลินี ศิริมากร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 092-9254823
นางสาวอ้อมใจ คงเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-7614735
นางวาสนา พรหมเมศร์
พนักงานจ้าง
โทร : 085-0741163
นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข
พนักงานจ้าง
โทร : 092-9254823
นางสาวทัตพิชา จำปาดิบ
พี่เลี้ยงเด็ก
โทร : 0926979158
นางสาวพรรณิการ์ เกตุแก้ว
พนักงานจ้าง
โทร : 093-0179589