messager
 
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการขุดขยายบ่อน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำดิบ (ด้านทิศใต้) โรงผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 9 เทศบลตำบลบ้านท่าหลวง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 36
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 92
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 76
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 115
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 78
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
ประกาศ ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
แนบท้าย แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
แนบท้าย ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปี-งบประมาณ-2561-เพิ่มเติม-ครั้งที่-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1