เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนฯ ซอยเทศบาล20 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะ รถบรรทุกขยะ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อ-0.60-เมตร-พร้อมบ่อพักน้ำ-คสล. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file สัญญาจ้างน-โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน-แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก-ม.4 Do poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างต่อเติมโรงพักสัตว์-โค poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต-ซอยเทศบาล-14 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file สัญญาจ้างกอสรางถนนแอสฟลสติกคอนกรีต-ซอยเทศบาล-๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนทางเชื่อมลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติก-ซอยเทศบาล-7 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file สัญญาจ้างโครงการขุดวางทอจายนํ้าประปา-ขนาดเสนผานศูนย์กลาง-4-นิ้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดวางท่อจ่ายน้ำประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยเทศบาล-10.2-ขวา1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสหกรณ์-หัวลำแยกซ้าย-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2