messager
 
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
account_box กองช่าง
นางธิติมา วิลาวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-539-3346
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายเกษมสันต์ ผดุงกลิ่น
ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทร : 080-6671558
นางอรุณวรรณ บุญขำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 081-9460198
นางสาวณัฐวดี มงคลแก้ว
พนักงานจ้าง
โทร : 095-8186548