messager
 
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุอื่นๆ โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ช้อนส้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมารถตู้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อของขวัญของรางวัลกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ติดป้ายทางเข้าเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อตราชั่งน้ำหนัก ขนาด ๑๕๐ กิโลกรัม โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก ๓Rs ท่าหลวงเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออุปกรณ์รองรับขยะมูลฝอย (ถังขยะมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาจัดทำฝาท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาล บริเวณซอยเทศบาล ๗ และซอยเทศบาล ๒ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาล บริเวณหลังตลาดสด และบริเวณซอยเทศบาล ๑๑ จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้ออุปกรณ์รองรับขยะมูลฝอย (ถังขยะมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเสียงตามสาย ซอยเทศบาล ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะแลพขนส่ง(แบตเตอรี่)รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ-๙๐๓๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง-ท่อเหล็กประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-๙๐๓๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน ประเภทป้ายและเสาป้ายสำนักงานงานเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อล้อเหล็กรถเข็นสุกร (โรงฆ่าสัตว์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาค่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุอื่นๆ เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาจัดสถานที่ ประกอบด้วย ผูกผ้าประดับเวที โพเดียมคำกล่าว โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อจัดกิจกรรม โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับเดือนธันวาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567 และช่วงปิดภาคเรียน ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเดือนธันวาคม 2566 - เดือนเมษายน 2567 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเล่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อของขวัญของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ รื้อป่าสองข้างทางในเขตเทศบาล ระยะความยาวรวม ๒ ข้าง ๑,๓๗๘ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟและไฟประดับงานพร้อมติดตั้ง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาเช่าสถานที่จัดงาน โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมามหรสพ (รำวงย้อนยุค,การแสดงดนตรี) โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมาเช่าเต้นท์ โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาพลุไฟเปิดงาน โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อตาข่ายตะกร้อและลูกตะกร้อ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านท่าหลวงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้โทรศัพท์สาขา) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งสายโทรศัพท์ภายในและภายนอกอาคารพร้อมเดินสายอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาเช่าเต้นท์ โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพร้อมลูกโป่ง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็กพร้อมไฟประดับกลางน้ำ โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๙๙๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
1 - 50 (ทั้งหมด 327 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7